dinsdag 11 juni 2013

It's a long and narrow way"It's a long road, it's a long and narrow way,
If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday."
Dit is het refrein dat elf keer terugkeert in "Narrow way". Titel en melodie lijken te zijn ontleend aan "Church, I'm fully saved today" van Blind Willie Johnson uit de late jaren twintig van de vorige eeuw. Hierin komt de regel voor "I'm in this narrow way". De smalle weg in de eerste regel is een citaat uit hoofdstuk 7 van het bijbelboek Mattheüs. In de vertaling van de King James Bible staat daar:

"Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it."
 Het zijn woorden van Jezus waarin hij waarschuwt dat het geloof niet de  gemakkelijkste weg is. Ook in "Ain't talking" heeft Dylan het trouwens al over een "long and lonesome road" voor wie vasthoudt aan een "faith that's long been abandoned".

De tweede regel is minder gemakkelijk te interpreteren. Het is niet meteen duidelijk wie er aan het woord is en wie de aangesprokene is. Van blueszanger John Henry Barbee is (alweer uit de jaren twintig) een nummer bekend met de titel "You'll work down to me someday". Op een forum op expectingrain.com  deed iemand de suggestie dat de tekst een echo zou kunnen zijn van een zogenaamde "field holler", een werklied waarmee arbeiders op de katoenvelden met elkaar communiceerden. Uit het vervolg zou je kunnen opmaken wie de ik-persoon in dit refrein is en tot wie hij zich richt. Daarvoor is het nodig eerst de rest van de tekst te bekijken.

Samenvatten is lastig, omdat Dylan ook in deze song naar uiteenlopende gedachten, personen en situaties verwijst die geen deel lijken te zijn van een coherent verhaal. Toch is er een rode draad en deze wordt gevormd door verwijzingen naar de lijdensweg van Jezus. Hier volgen enkele citaten met tussen haakjes de betreffende strofe:


  • "empty cup" (2): in de bijbel is een beker vaak het symbool van lijden, bijvoorbeeld in het gebed van Jezus in Getsemané dat voorafgaat aan zijn arrestatie en kruisiging
  • "I saw you buried and I saw you dug up" (2): dood en opstanding
  • "In the courtyard of the golden sun / you stand and fight or you break and run"(4): het verraad van Petrus op de binnenplaats
  • "wine and bread" (4): het laatste avondmaal
  • "We looted and we plundered on distant shores" (5): de misdadigers aan het kruis
  • "Even death has washed his hands of you" (5): de dood kan hem niet vasthouden (conform Handelingen 2:24)

Er zijn meer verwijzingen naar de bijbel ("be gentle and pray", Philippenzen 4), maar ook naar een gedicht van Omar Khayyam ("the moving finger is moving on") dat op zijn beurt weer verwijst naar het bijbelboek Daniël en naar een populaire danswedstrijd in de jaren twintig waarbij een taart de hoofdprijs was ("cakewalking baby") waar Louis Armstrong in 1924 een liedje over maakte.

Toch overheersen de verwijzingen naar de persoon van Jezus en het ligt daarom voor de hand dat hij ook de aangesproken persoon is in het refrein. De ik-persoon kan Jezus niet bereiken ("I can't work up to you") en is voor een ontmoeting afhankelijk van zijn initiatief ("you'll surely have to work down to me someday"). Het laatste woord, "someday", is veelzeggend: heimwee naar oude blues en de pijn van dit leven kunnen het verlangen naar verlossing niet verdringen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten